Hledej kominíka :   helphelphelphelphelphelphelp
(členové SKČR)         helphelphelphelphelphelphelp

V tomto seznamu jsou uvedeni pouze členové SKČR - odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a profesní kvalifikace revizní technik spalinových cesta a mohou provádět revize spalinových cest dle § 45 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.

 


                                              help
help                                               help
help                                               help
help                                               help
help                                               help
help                                               help
help                                               help


Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle Technických pravidel TPK 01-02 a TPK 03-02 v termínech stanovených vyhláškou 34/2016 Sb.

Databázi všech revizních techniků spalinových cest spravuje Ministerstvo vnitra ČR a ověření způsobilosti všech kominíků je možné na odkazu zde.

 

Vzdělávání kominíků - partneři